Wat bieden wij?

Green Acker biedt contracttelers de volgende voordelen en faciliteiten:

  • Gedegen teeltkennis; wij hebben jarenlange ervaring met al onze teelten op diverse grondsoorten. Dat geldt niet alleen voor de gangbare teelt maar ook voor bioteelt.
  • Persoonlijke begeleiding; wij komen meerdere keren per seizoen persoonlijk bij u langs om de voortgang van de teelt te bespreken.
  • Specialistische kennis van kennispartners; voor specifieke teeltproblemen kan Green Acker terugvallen op de specialisten op het gebied van bodem, bemesting, teelt en gewasbescherming en oogst.
  • Gedetailleerde teelthandleiding; Green Acker verstrekt voor al haar gewassen een uitgebreide schriftelijke teelthandleiding.
  • Een helder contract met duidelijke voorwaarden.
  • Zaaitijdstip in overleg met de teler.