De voordelen van contractteelt

De contractteelt van industriegroenten biedt verschillende voordelen:

  • De kilogramprijs staat van te voren vast en wat u oogst wordt betaald (onder voorbehoud van kwaliteitspecificaties).
  • De opbrengsten van spinazie, doperwten, sperziebonen en koolraap zijn redelijk stabiel.
  • Het gaat vaak om korte teelten met mogelijkheden voor een tweede teelt, een groenbemester of de aanpak van wortelonkruiden. Ook is het land vaak vroeg vrij voor kilver- of drainagewerkzaamheden.
  • De teelten zijn niet ingewikkeld en er zijn voldoende mogelijkheden voor de aanpak van ziekten en plagen.
  • Erwten en bonen laten als vlinderbloemige een voorraad stikstof achter na het onderwerken van de gewasresten.
  • De benodigde mechanisatie is op elk akkerbouwbedrijf aanwezig.
  • Doperwten en sperziebonen kunnen prima tegen droogte.

 

Een klein nadeel van sommige industriegroentes is het risico op structuurschade wanneer de oogst plaats moet vinden onder natte omstandigheden. Daar staat tegenover dat de gewassen vroeg het veld ruimen en er, indien nodig, veel mogelijkheden zijn voor herstel.