De voordelen van contractteelt

De contractteelt van industriegroenten biedt verschillende voordelen:

  • De kilogramprijs staat van te voren vast en wat u oogst wordt betaald (onder voorbehoud van kwaliteitspecificaties).
  • De opbrengsten van spinazie, doperwten, sperziebonen en koolraap zijn redelijk stabiel.
  • Het gaat vaak om korte teelten met mogelijkheden voor een tweede teelt of een groenbemester. Ook is het land vaak vroeg vrij voor kilver- of drainagewerkzaamheden.
  • De teelten zijn niet ingewikkeld en er zijn voldoende mogelijkheden voor de aanpak van ziekten en plagen.
  • Erwten en bonen laten als vlinderbloemige een voorraad stikstof achter na het onderwerken van de gewasresten.
  • De benodigde mechanisatie is op elk akkerbouwbedrijf meestal aanwezig.
  • Doperwten en sperziebonen kunnen prima tegen droogte.