De gewassen

Doperwten

Dit gewas wordt gezaaid vanaf eind april. De teelt duurt 75 tot 110 dagen. Het oogsttijdstip komt erg nauwkeurig en hangt af van de hardheid van de erwt. Deze hardheid bepaalt ook de uitbetalingsprijs. Net als sperziebonen ruimen doperwten vroeg het veld; dit biedt kansen voor de teelt van een mooie groenbemester.

Voor uitgebreide teelt handleiding ga naar www.stichtingtog.nl.

Sperziebonen

Sperziebonen zijn van oorsprong een tropisch gewas en warmteminnend. Ze worden gezaaid vanaf eind mei, begin juni. Het is een korte teelt van 8 tot 10 weken. De opbrengstprijs hangt af van de grofte van de partij. Door de late zaai bieden sperziebonen veel mogelijkheden voor bestrijding van aardappelopslag en wortelonkruiden. Sperziebonen kunnen het aaltje M. chitwoodi helpen reduceren.

Voor uitgebreide teelt handleiding ga naar www.stichtingtog.nl.

Spinazie

Het zaaien van spinazie kan van half april tot eind augustus. Spinazie wordt meestal als dubbelteelt gedaan (twee keer na elkaar) maar kan ook voor of na een ander gewas. De uitbetaling hangt af van de blad- en de maalkwaliteit. Spinazieteelt kan helpen om besmettingen met Meloidogyne aaltjes te reduceren.

Voor uitgebreide teelt handleiding ga naar www.stichtingtog.nl.

Koolraap

Koolraap is een klein gewas en geldt min of meer als ┬┤vergeten groente.┬┤ Planten vindt plaats van half april tot half juni. De oogst is van begin augustus tot half november. De plant wordt geteeld voor de knol die wel een kilo zwaar kan worden.

Vraag Green Acker voor specifieke teeltinformatie.