Contractering en teeltbegeleiding industriegroenten

Green Acker is de onafhankelijke inkooporganisatie voor industriegroenten in Flevoland en Noordoost-Nederland. Wij willen een betrouwbare en transparante partner zijn en hebben een oplossingsgerichte instelling. Teeltservice voor telers en afnemers van conventionele én biologische industrie- en verse groenten de keten is onze core business: van inkoop zaaizaad tot en met levering van het betreffende product aan de afnemers.

Wat bieden wij? Wie zoeken wij?

De teelt van de gewassen

Bij al onze contractteelten verricht loonbedrijf Breure uit Swifterbant de zaai- en oogstwerkzaamheden. Het zaaitijdstip wordt vastgesteld in overleg met de teler; de koper bepaalt het oogsttijdstip. De akkerbouwer is verantwoordelijk voor de grondbewerking, bemesting, gewasbescherming en gewascontrole. Green Acker ondersteunt u daarbij op verschillende manieren.

De gewassen

“Delen, samenwerken en verbinden”

De voordelen van contractteelt

Kennispartners

Green Acker werkt nauw samen met gespecialiseerde kennispartners.